سیر مطالعاتی تخصصی

  1. خانه
  2. سیر مطالعاتی تخصصی

گام دوم انقلاب اسلامی

ابرقدرت‌های جهانی و نیز صهیونیسم بین‌الملل، که حلقۀ اصلی مدیریت استکبار را شکل می‌دهد، تلاش دارند منافع خود را مقدم بر مصالح جهانی و ملت‌های جهان قرار دهند. استکبار جهانی در اشکال گوناگون و ادوار…
مطالعه مطلب

حقوق بشر

ابرقدرت‌های جهانی و نیز صهیونیسم بین‌الملل، که حلقۀ اصلی مدیریت استکبار را شکل می‌دهد، تلاش دارند منافع خود را مقدم بر مصالح جهانی و ملت‌های جهان قرار دهند. استکبار جهانی در اشکال گوناگون و ادوار…
مطالعه مطلب

نظریه مقاومت

ابرقدرت‌های جهانی و نیز صهیونیسم بین‌الملل، که حلقۀ اصلی مدیریت استکبار را شکل می‌دهد، تلاش دارند منافع خود را مقدم بر مصالح جهانی و ملت‌های جهان قرار دهند. استکبار جهانی در اشکال گوناگون و ادوار…
مطالعه مطلب

مکتب امام روح الله (ره)

انقلاب‌اسلامی مردم ایران که با رهبری امام خمینی (ره) در سال 57 به پیروزی رسید، در اصول، ارزش‌ها و خط‌مشی انقلابی بر مبنای اندیشه‌های اسلامی استوار بود، اندیشه‌هایی که در طی سال‌های متمادی مبارزاتی امام…
مطالعه مطلب

گفتمان انقلاب اسلامی

منظومه فکری انقلاب اسلامی را می‌توان فراتر از یک گفتمان مقطعی و یک «کلان­گفتمان» نامید که از منظر منظومه فکری بنیان‌گذار انقلاب اسلامی می‌توان از آن به‌عنوان «مکتب امام خمینی (ره)» یادکرد. در واقع انقلاب…
مطالعه مطلب

سیاستگذاری فرهنگی

سیاست فرهنگی عبارت است از برنامه و رویکرد دولت به‌مثابه‌ی یک نهاد سیاسی در عرصه‌ی «فرهنگ». در اینجا، فرهنگ به «موضوع» و «متعلَّق» سیاست‌پردازی دولت تبدیل شده، همچنان که عرصه‌ی اقتصاد نیز چنین است. البته…
مطالعه مطلب

تاریخ پهلوی

شبکه‌های فارسی‌زبان خارج‌نشین ادعا می‌کنند عصر پهلوی، دوران پر از شکوه و جلال بود که ایران را به دروازه‌های تمدن نزدیک کرده بود و در مقابل آن، دورانی کنونی قرار دارد که تلاش می‌شود سیاه…
مطالعه مطلب

جنگ نرم

جنگ نرم عبارت است از تهاجم همه‌جانبه جهت کسب مطلوب (حاکمیت فرهنگ غربی) از راه جاذبه؛ نه از راه اجبار یا تطمیع. جنگ نرم با ایجاد جذابیت‌های کاذب فرهنگی (پلورالیسم، فمینیسم، لیبرالیسم و اومانیسم)، شخصیتی…
مطالعه مطلب

جریان‌شناسی فکری

جریان را تشکل، جمعیت و گروه اجتماعی معینی نامیده‌اند که افزون بر مبانی فکری، از نوعی رفتار ویژه اجتماعی نیز برخوردار است. طبق این تعریف، جریان شناسی نیز به فرایند شناخت مؤلفه‌های اصلی هر جریان…
مطالعه مطلب
فهرست