تازه‌های نشر

پرفروش‌ترین‌ها

... چراغ مطالعه ...

جریان‌شناسی سیاسی

جریان را تشکل، جمعیت و گروه اجتماعی معینی نامیده‌اند که افزون بر مبانی فکری، از نوعی رفتار ویژه اجتماعی نیز برخوردار است. طبق این تعریف، جریان شناسی نیز به فرایند شناخت مؤلفه‌های اصلی هر جریان…
مطالعه مطلب
فهرست